Work with us

Vi söker bland annat

  • Skribenter för enstaka krönikor/artiklar och repotage rörande plus size-mode, populärkultur, kroppsacceptans eller fat acceptance.
  • Skribent för mer återkommande uppgifter, så som att skriva repotage, göra intervjuer och kollage.
  • Personer med ett intresse för plus size-mode och fat acceptance som vill vara moderatorer till ett uppkommande forum.

Tidningen erbjuder ingen ekonomisk ersättning. Däremot erbjuder vi en rolig och spännande erfarenhet med referens för framtiden.

FeTT Magazine når ut till tusentals läsare och är en plattform där du som skribent eller aspirerande skribent kan utveckla ditt skrivande, profilera dig och sprida ditt namn. Det är en chans, inte bara för dem som är utbildade journalister utan också de med andra erfarenheter, att få ut sitt budskap och kunna arbeta med sitt skrivande eller annan form av media. Du kanske har en blogg om plus size-mode och vill skriva för oss en gång för att för att få mer läsare eller så kanske du har en egen youtubekanal eller något annat spännande projekt du tror skulle passa i Fett Magazine!

Men även om detta görs ideellt är det viktigt att som skribent eller krönikör hålla deadlines och förstå det ansvar som medföljer med att uppdatera och hålla sig uppdaterad kring sina åtaganden.

Hör av dig och berätta lite om dig själv, länka eller bifoga en fil med det du vill göra på FeTT, vare sig det är text, en video eller något annat och joina vårt crew idag!

Du når oss antingen på kontakt@fettmagazine.com och via vår Facebooksida.

 

We’re looking for

  • Writers for one off columns, articles or reports on plus size fashion, pop culture, body acceptance or fat acceptance.
  • Writers for reoccurring tasks, such as writing articles, creating collages and conducting interviews.
  • Individuals with an interest for plus size fashion and fat acceptance who wants to help moderate a future forum (in Swedish).

The magazine can not offer any economic compensation, but we promise you a fun and exciting experience as well as references for your future.

FeTT Magazine reaches thousands of readers and is a great platform where you as a writer or aspiring writer can develop your writing and get your name out there. It’s an opportunity, not only for those who are professional journalists but for those with other experiences, to spread their message and work on their writing or other forms of media. Maybe you’re plus size blogger and want to do an one off piece for us to get more readers, or maybe you’ve got your own Youtube channel or some other exciting project that you think would be great for FeTT Magazine?

It is, however, important to remember that working for us comes with responsibilities, even if this is on a non-profit basis. You are expected to follow deadlines and to keep updated on what your schedule is.

What are you waiting for? Get in touch with us and tell us a bit about yourself and show us a sample of your work (text, video or whatever it is you want to do for us!) and join our team today!

Contact us at kontakt@fettmagazine.com or reach out to us on our Facebook page.

 

Flattr this!