Share a tip

Har du något du tycker att vi ska skriva om, eller något du själv vill skriva om? Vi tar emot tips på ämnen, nyheter och aktuella händelser!

Kontakta oss på kontakt@fettmagazine.com, twittra till @fettmagazine eller kontakta oss på Facebook.

 

Is there something you think we should write about, or something you’d rather write about yourself? Share it with us!

Contact us at kontakt@fettmagazine.com, tweet at @fettmagazine or contact us on Facebook.

Flattr this!