Lika

Lika_1000x1000px

Det här med att säga att det är okej att vara tjock, bara en är “hälsosam”…
Antingen tycker en att alla är lika mycket värda, eller så tycker en inte det.

Flattr this!

Går på Serieskolan i Malmö och tycker om glass. Året runt. Instagram: doden_och_sant_gott

Be first to comment

Comment policy                                                                                                                                                                                     This is a fat safe zone - We will not allow any fat phobic/racist/homophobic and or misogynistic content! Further more - Be kind to each other, any offensive or mean comments will be deleted. We also want to deter you from writing anything about diets, weight loss and or "helpful" tips about health. We are not interested!                                                                                                                                           Kommentarpolicy                                                                                                                                                                              Det här är en viktfri zon. Vi kommer inte tillåta fettfobiska/rasistiska/homofobiska eller misogyna kommentarer. Vidare - Var snälla mot varandra, kränkande eller elaka kommentarer kommer raderas. Vi vill också be er att undvika kommentarer om dieter, viktnedgång eller "hjälpfulla" kommentarer om hälsa. Vi är inte intresserade!